შპსრადკომ

 განვითარებაზე ორიენტირებული გამოცდილი კადრებით დაკომპლექტებული ორგანიზაციაა, რომელსაც შესაძლებლობა აქვს წარმატებით განახორციელოს მაშტაბური და კომპლექსური პროექტები. ამის თქმის გარანტად შეგვიძლია მოვიყავნოთ ისეთი წამყვანი ბრენდების პროდუქცია და გადაწყვეტილებები, რომლებსაც ჩვენი კომპანია გთავაზობთ: MOTOROLA, HYTERA.